Hulp nodig? Bel ons: +32(0)11-553443

Retour en garantie

Uiteraard leveren wij de voor u juiste garantie.

Garantiebepaling zijn per merk verschillend, maar U kunt uitgaan van 2 jaar garantie.

Heeft u een onderdeel defect, dan graag terugsturen INCLUSIEF AANKOOPNOTA, anders kunnen wij het ook niet claimen bij de leverancier.

Verzendkosten heen en retour zijn altijd voor kosten van de afnemer.

Retourneren van bestelde producten

Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door TRXXS-Winkel.be uitgevoerd.

TRXXS-Winkel.be behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.

Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft TRXXS-Winkel.be het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat TRXXS-Winkel.be tot enige schadevergoeding gehouden is.

TRXXS-Winkel.be zal het betaalde bedrag crediteren binnen 14 dagen na binnenkomst van de goederen.

Onze gegevens:

TRXXS-Winkel.be

Firma TRXXX-VOF

Adres: Molsekiezel 173

3920 Lommel België

E-Mail: info@trxxs-winkel.be